Úvodná stránka
Novinky

10.9.2019
V mesiacoch júl - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Na základe toho, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Laboratórne skúšky prebiehajú od augusta a ukončené budú odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS.

26.7.2019
V mesiacoch apríl - máj sme realizovali jeden porovnávací spotrebiteľský test ktorý sme uhradili z vlastných prostriedkov ako náš podiel na spolufinancovaní projektu - test sušených hrozienok.

26.6.2019
Asociácia spotrebiteľov v SR na základe žiadosti dostala od MH SR aj v roku 2019 pridelenú štátnu dotáciu v celkovej sume 10 000,-EUR na projekt Porovnávacie spotrebiteľské testy

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019 3 štvrťrok.


V mesiacoch jún - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére, spolu s inými, ani televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. Preto sme počas tohto štvrťroka tak ako aj v predošlé roky nerobili ani jeden porovnávací test. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Všetky ostatné mäsové výrobky s chráneným označením sme už otestovali. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však počas augusta zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Namiesto nej predavačky ponúkali jemnú salámu alebo extra jemnú salámu. Dôvodom môže byť to, že v prípade Liptovskej salámy musia výrobcovia presne dodržať registrovanú receptúru a v prípade jemnej salámy si môže každý výrobca stanoviť vlastnú receptúru. Je to škoda, že sa zbavujeme našich špecialít po tom čo si ich necháme zaregistrovať a opatriť ochranným označením. Na základe toho, že v obchodoch bola v auguste k dispozícii Liptovská saláma len od jedného výrobcu, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Na šunky síce neexistuje presne stanovená norma ktorú by museli dodržať ale každá z nami zakúpených šuniek obsahovala na obale údaj o množstve mäsa v percentách. Z každého druhu sme zakúpili minimálne jedno kilo. Vždy išlo o balenú šunku v platovom spotrebiteľskom balení. Všetky vzorky sme odniesli do Akreditovaných laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave a objednali sme komplexné laboratórne testy na obsah čistej svalovej bielkoviny, obsah tukov, obsah sóje obsah soli a obsah pridaných látok a farbív. Skúška prebieha od augusta a ukončená bude odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS. Cena testu: 1 364,96€ Uhradené z vlastných prostriedkov ASSR: 1 364,96€ Doposiaľ vyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 0,00€ Doposiaľ nevyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 10.000,00€ V mesiacoch jún - august je dvojmesačná letná vysielacia štruktúra RTVS počas ktorej sa nevysiela v premiére, spolu s inými, ani televízna relácia Test Magazín v ktorej podľa Projektu zverejňujeme výsledky testov. Preto sme počas tohto štvrťroka tak ako aj v predošlé roky nerobili ani jeden porovnávací test. V mesiaci august sme mali v pláne ukončiť testovanie slovenských mäsových výrobkov s chráneným označením regionálnej špeciality zaregistrovaným v Európskou Komisiou, testom Liptovských salám. Všetky ostatné mäsové výrobky s chráneným označením sme už otestovali. Pri nákupe v bežných obchodných sieťach sme však počas augusta zistili, že výrobcovia prestali dodávať do obchodnej siete Liptovskú salámu. Namiesto nej predavačky ponúkali jemnú salámu alebo extra jemnú salámu. Dôvodom môže byť to, že v prípade Liptovskej salámy musia výrobcovia presne dodržať registrovanú receptúru a v prípade jemnej salámy si môže každý výrobca stanoviť vlastnú receptúru. Je to škoda, že sa zbavujeme našich špecialít po tom čo si ich necháme zaregistrovať a opatriť ochranným označením. Na základe toho, že v obchodoch bola v auguste k dispozícii Liptovská saláma len od jedného výrobcu, sme sa rozhodli odložiť porovnávací test týchto salám a nakúpili sme na testovanie 10 rôznych druhov šuniek. Na šunky síce neexistuje presne stanovená norma ktorú by museli dodržať ale každá z nami zakúpených šuniek obsahovala na obale údaj o množstve mäsa v percentách. Z každého druhu sme zakúpili minimálne jedno kilo. Vždy išlo o balenú šunku v platovom spotrebiteľskom balení. Všetky vzorky sme odniesli do Akreditovaných laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave a objednali sme komplexné laboratórne testy na obsah čistej svalovej bielkoviny, obsah tukov, obsah sóje obsah soli a obsah pridaných látok a farbív. Skúška prebieha od augusta a ukončená bude odovzdaním protokolov o skúškach 16. septembra. Po odovzdaní protokolov budú spracované do hodnotiacej tabuľky a samotný test bude zverejnený odvysielaním prvú októbrovú sobotu v RTVS. Cena testu: 1 364,96€ Uhradené z vlastných prostriedkov ASSR: 1 364,96€ Doposiaľ vyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 0,00€ Doposiaľ nevyčerpané prostriedky zo štátnej dotácie: 10.000,00€

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou