Úvodná stránka
Novinky

26.6.2019
Asociácia spotrebiteľov v SR na základe žiadosti dostala od MH SR aj v roku 2019 pridelenú štátnu dotáciu v celkovej sume 10 000,-EUR na projekt Porovnávacie spotrebiteľské testy

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.

17.1.2018
Projekt porovnávacie spotrebiteľské testy - vecné vyhodnotenie projektu ASSR december 2017.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Dotácia MH SR na rok 2019


Cieľom projektu je realizácia slovenských porovnávacích spotrebiteľských testov výrobkov. Ich zmyslom je informovanie spotrebiteľov o kvalite respektíve nekvalite výrobkov, ktorú samy doma nemajú možnosť zistiť Porovnávacie spotrebiteľské testy realizujeme v akreditovaných laboratóriách, ktorým platíme za vykonané skúšky O realizovaných testoch informujeme spotrebiteľov najúčinnejšou možnou formou. Vyrábame spotrebiteľskú televíznu reláciu Test magazín, ktorú na svojom druhom a prvom programe vysiela RTVS a zároveň ostáva 12 mesiacov v archíve na internetovej stránke RTVS.

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou