Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

NEWS

Test spišských párkov


Za socializmu sa Spišské párky vyrábali z chudého bravčového a hovädzieho mäsa. Dnešná norma je benevolentnejšia ale aj tak presne predpisuje podiely mäsa. Spišské párky musia obsahovať 21,2% hovädzieho mäsa s obsahom tuku maximálne 10%, 21% bravčového mäsa s obsahom tuku maximálne 10%, 38% bravčového mäsa s obsahom tuku maximálne 50% a 12% bravčových koží. To je spolu 80,2 % mäsa bez kože. Preto je aj ich cena oveľa vyššia ako obyčajných párkov, ktoré zďaleka nemajú taký vysoký obsah mäsa. Ak výrobcovia obsah mäsa dodržia, zákonite splnia ďalšiu predpísanú normu - obsah čistej svalovej bielkoviny musí byť minimálne 10%. V laboratóriách otestovali obsah celkových bielkovín, obsah kolagénu a nakoniec stanovili obsah čistých svalových bielkovín. Výsledky? Z deviatych testovaných len tri mali dostatočný obsah čistej svalovej hmoty. Najviac Spišské párky od Berta 13%, párky Maroš 12,3% a párky z Taurisu 10%. Spišským párkom z Billy namerali 9,4% a splnili obsah čistej svalovej bielkoviny až po započítaní neistoty merania. Ostaných päť výrobcov klame normy aj spotrebiteľov a do párkov dáva buď málo ale nekvalitné mäso. Najmenej čistej svalovej bielkoviny sme namerali párkom Cimbaľák a Fine Line - zhodne 7,9%. Oveľa viac ho však nemal ani Baron 8,5 a Mecom 8,6%. Tesco spišské párky ho mali tiež menej ako norma 9,1% Všetkých týchto päť párkov nesplnilo predpísané normy a do svojich spišských párkov dalo málo mäsa! Pravé spišské párky majú mať jedlé črievko z baranieho čreva. V laboratóriu porovnaním DNA ovce a črievok z párkov zistili, že všetky testované výrobky dodržali normu a naozaj ich plnia do skutočných baraních čriev. Ďalšou skúškou bol obsah tuku. Podľa normy môžu Spišské párky obsahovať maximálne 24% tuku s povolenou odchýlkou + - 4%. Spišské párky výrobcu Maroš, túto normu nedodržali. laboratórium im nameralo 9,8% tuku, čo je oveľa menej ako dolná hranica prípustnej odchýlky. Naopak najtučnejšie boli párky Fine Line ktoré tesne prekročili hornú hranicu tuku - 28,1% Pri mnohých mäsových výrobkoch nahrádzajú výrobcovia mäsové bielkoviny lacnými sójovými bielkovinami. V Spišských párkoch to je zakázané. Preto sme v nich nechali otestovať prítomnosť sóje. Väčšina výrobcov sa nenechala zlákať túžbou vyšších ziskov a v ich párkoch sme žiadnu sóju nenašli. Našli sa však dvaja hriešnici: Fine Line a Mecom, ktorým v laboratóriu zistili prítomnosť sóje. Historické pramene hovoria, že zo spišských párkov striekala červená šťava. jej farba sa dosahovala pridaním sladkej a pálivej papriky. Aj podľa dnešných predpisov sa smie použiť len paprika a žiadne farbivá. Preto sme nechali v laboratóriu zistiť použitie zakázaných farbív. Výsledok je pre spišské párky aj spotrebiteľov zdrvujúci! Ani jeden párok neobstál, všetky použili farbivo košenila - kyselina karmínová, ktorý na obaloch nájdete pod označením E120. Niektorí ho mali málo len v desatinách miligramu, našli sa však aj takí ktorí farbivom nešetrili: najviac Berto 9,8 miligramu a Baron 8,5 miligramu! Deklarácia na obale je jediná pomôcka, ktorú spotrebiteľ má v okamihu nákupného rozhodovania. Ak to čo je napísané na obale, nesúhlasí s tým čo namerajú v laboratóriu je to klamanie a zavádzanie spotrebiteľa. Výrobcovia, asi počítajú s tým, že spotrebitelia nepoznajú predpisy a normy, lebo ich údaje o obsahu mäsa nesedeli ani len s predpísanou normou pre spišské párky! Napríklad norma hovorí, že musia obsahovať 21,2% hovädzieho mäsa. Výrobca Maroš už na obale uvádza, že normu nesplnil a jeho párky majú len 15% hovädzieho mäsa. Podobne v prípade bravčového ktorého má byť celkovo 59%, Tauris a Fine Line sami priznávajú nedodržanie normy uvedením len 44% bravčového mäsa! a nie sú jediný, ani jeden z testovaných párkov nedodržal v označení na obale predpísanú normu Toto však nebol jediný prehrešok v deklarácii na obale. Mnohí uvádzali na obale prítomnosť látok, ktoré sú v spišských párkoch zakázané. Cimbaľák 8% slaniny a zmes korenín, Maroš - škrobový sirup a Berto - prírodné koreniny. Okrem toho mnohí alibisticky zakrývajú neschopnosť dodržania čistej výroby a uvádzajú na obale možnosť obsahu látok, ktoré zostali vo výrobnej linke z predošlého procesu výroby. Najväčšie problémy s tým majú výrobcovia Fine Line a Mecom, ktorí na obale upozorňujú, že výrobok môže obsahovať sója, zeler, mlieko aj horčicu. Okrem toho mnohí mali na obale označenie bezgluténový výrobok. Ide o zavádzajúce informácie, ktoré im pomáhajú vytvoriť konkurenčnú výhodu. Žiadny spišský párok nemôže obsahovať glutén, lebo sa nevyrába z obilnín! Takto označiť mäsový výrobok je to isté ako napísať na mlieko, že neobsahuje mäso. Testované párky: Spišské párky Tauris, Billa, Maroš, Berto, Cimbaľák, Tesco, Baron, Fine Line a Mecom.

Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou